شرکت صنایع غذایی ایرانیان خوراک پارس

شرکت ایرانیان خوراک پارس در سال 1384 به ثبت رسید و پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز و دریافت کلیه مجوزهای صنعتی و بهداشتی جهت فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی در شهرک صنعتی کاسپین (واقع در بزرگراه تهران – قزوین) با سرمایه گزاری بخش خصوصی شروع به فعالیت کرد.

محصولات