شرکت صنایع غذایی ایرانیان خوراک پارس

عنوان شغلی مورد درخواست :  
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
تاریخ تولد :
محل صدور :
شماره شناسنامه :
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کد ملی :
شماره تلفن ضروری :
شماره تلفن همراه :
خدمت سربازی :
آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
دانشگاه :
نام مرکز :
پست الکترونیک :
فرزند :
تعداد فرزندان وافراد تحت تکفل
تعداد خواهران و برادران :
قصد ادامه تحصیل :
در چه رشته ای :
در کدام دانشگاه :
قادر به انجام مسافرت(ماموریت) :
حداقل حقوق دریافتی (ريال) :
استان :
آدرس :
سوابق کاری :
مهارت ها :
آخرین سمت و علت ترک کار :

میزان آشنایی با زبان های خارجی
ردیف نام زبان مکالمه خواندن نوشتن
1
2
3
عکس پرسنلی (اختیاری ) : حداکثر حجم فایل 130KB ؛ فرمت های قابل قبول (png,jpg,bmp)
فایل رزومه : حداکثر حجم فایل 1MB ؛ فرمت های قابل قبول (pdf,doc,docx)